Basis onderwijs

Ieder kind in zijn kracht zetten

Ik bied ondersteuning aan kinderen van de basisschool op verschillende vakgebieden, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en ze weer gaan geloven in zichzelf.

De reden voor de achterstand kan heel divers zijn. Zo kan het kind moeite hebben om in een groep de informatie goed te verwerken. Het kan ook zijn dat het kind faalangstig is en in de klas blokkeert. Bij de individuele ondersteuning is er veel tijd en aandacht voor het kind. Op deze manier kan er goed worden aangesloten bij de behoefte van het kind.

Een belangrijk onderdeel van mijn coaching is het inzicht in het brein. Als kinderen beter begrijpen hoe dit werkt, dan komt er ook meer begrip en motivatie. Een ander onderdeel waar ik veel waarde aan hecht is het werken aan een groeimindset. Dit zit verweven in al mijn sessies.

Werkwijze

Begrijpend lezen

Ik help kinderen met begrijpend lezen, zodat ze inzicht krijgen in de verschillende soorten teksten en ze met zelfvertrouwen aan de slag gaan met begrijpend lezen. Lees meer

Rekenen

Ik bouw aan een groeimindset en geef kinderen tools mee voor rekenen waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Lees meer

Dyslexie

Bij het oefenen voor dyslexie zal er een combinatie worden gemaakt met technisch lezen en spelling.  Lees meer

Mindset

Ik coach kinderen om meer geloof in zichzelf te krijgen, zodat ze gaan denken in een groeimindset en uitdagingen aan gaan.  Lees meer

Ieder kind in zijn kracht zetten!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u vrijblijvend onderstaand formulier invullen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.